pixel

Hvem bestemmer hvad?

 

Forældremyndigheds-indehaverne sammen  

Bopælsforælderen

Samværsforælderen

 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Skolevalg, videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Ægteskab
 • Pas
 • Direkte daglig omsorg
 • Daginstitution
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands
 • Skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning
 • Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte omsorg
 • Fritidsaktiviteter


Uenighed om skolevalg, når forældrene har fælles forældremyndighed
Undervisningsministeriet har d. 27. maj 2009 udtalt til daværende Familiestyrelse (hedder nu Ankestyrelsens familieretskontor):
”…hvis forældrene med fælles forældremyndighed ikke kan blive enige om, hvilken skole deres barn skal gå på, skal kommunalbestyrelsen optage barnet i distriktsskolen i henhold til folkeskoleloven §36, stk. 2”.

Uenighed om pas
Børn skal have eget pas. Når der er fælles forældremyndighed skal begge forældre samtykke til at barnet kan få et pas. Hvis den ene forælder modsætter sig dette, kan politiet i ganske særlige tilfælde efter pasbekendtgørelsen § 19, stk. 4 udstede et pas til barnet uden begge forældres samtykke.  

 


Børns Vilkår Trekronergade 126 F 2500 Valby 35 55 55 59 bornsvilkar@bornsvilkar.dk