Kunne du bruge artiklen?

Mobning er et problem i gruppen


Mobning kan ses som et udtryk for en uhensigtsmæssig samværskultur i en gruppe og ikke som et problem, der kan hægtes op på et enkelt barn, der mobber, selvom det nemt kan opleves sådant - især for det barn, der er mål for mobningen.

Mobning er noget, der giver mening både for den/de, der udfører det og dem, der er tilskuere – det er måske mobningen, der holder dem sammen, eller det er mobningen, der giver status i klassen.

Vær opmærksom på at mobning ikke nødvendigvis er en entydig fortælling med ét offer, én eller få mobbere og en masse tilskuere. Hændelser og følelser kan være vævet ind i hinanden i et kompliceret net, hvor der ikke er én sandhed, men ligeså mange som der er børn (og voksne) involveret.

Nogle gange undlader børn at involvere de voksne i mobningen netop, fordi de oplever, at voksne ikke rigtig forstår, hvad der foregår. Voksne kan ofte være tilbøjelige til at spørge ”Hvem startede?” ”Hvem har skylden?” ”Hvem er mobberen?” ”Hvem er offer?”, fordi de voksne leder efter en fortælling med en start og en afslutning, så de kan forstå, hvad der er sket og få løst problemet.

Men ofte eksisterer der ikke sådan en fortælling. Spørg i stedet børnene hvad de oplever, og hvordan de ville ønske at samværet i klassen så ud. Børns Vilkår Trekronergade 126 F 2500 Valby 35 55 55 59 bornsvilkar@bornsvilkar.dk