Kunne du bruge artiklen?

Børn og unges digitale liv

- Hjælp dit barn med at finde vej i den digitale verden


Børn og unges sociale liv leves i høj grad i cyberspace, enten på mobilen eller på internettet. Børn og unge kommunikerer med deres venner uden at være fysisk tilstede. Både i de sociale netværk, men også med sms og mms. Her skaber de venskaber og holder sig opdateret i kammeratflokken, og derfor er de også socialt afhængige af disse.

Det er hyggeligt at få sms’er. Man kan vise, at man tænker på hinanden.

Pige 13 år, SkoleTjenestebesøg på skole

Medierne er en del af børn og unges liv i dag, så derfor kan man som forældre lige så godt tage børnene i hånden og følges med dem ud i den digitale verden. Orienter jer, vis interesse, vær nysgerrige, lyt, lad jer inddrage, tag initiativ og lær sammen med jeres børn.

Husk at selvom børnene måske ved mere om de nye medier, er det jer, der har erfaringerne, så vis dem vejen.

På disse sider kan du finde gode råd til, hvordan du taler med dine børn om de nye medier, og hvordan de bliver introduceret til de nye medier på en god og sikker måde.

 Børns Vilkår Trekronergade 126 F 2500 Valby 35 55 55 59 bornsvilkar@bornsvilkar.dk