At være multikulturel

I dag lever mennesker fra mange forskellige nationaliteter og kulturer sammen i Danmark. Vi bliver et mere og mere multikulturelt samfund. Nogle er flyttet til Danmark med deres familie, da de var børn, nogle er født her, men har forældre, som kommer fra et andet land, og andre igen har forældre med blandet nationalitet. På samme måde er der mange danskere, som bor og lever i andre lande rundt omkring i verden.


Piger

Alle mennesker er påvirket af de kulturelle normer, de er vokset op med, og det kan tage mange år at vænne sig til andre normer i andre kulturer. Det handler om tankegange, vaner og mønstre. Men det handler også om, hvordan det land, man flytter til, ser på én. Folk kan have svært ved at vænne sig til andre kulturelle vaner og traditioner. At ikke alle spiser flæskesteg eller rugbrød med leverpostej. Så det er altså et problem, som går begge veje. 

Mange etniske minoritetsunge oplever at stå med et ben i hver ”lejr” og har svært ved at føle, hvor de rigtigt hører til. For hvornår er man egentlig dansker? Som regel er det et ensformigt billede, vi kommer til at sammenligne med, når vi taler om en ’almindelig’ dansker.

Når man snakker om, hvordan danskerne er, og hvordan deres normer er, kan man ikke sige: ”Sådan er alle danskere, og sådan tænker alle danskere.” Ligesom man heller ikke kan sige, at sådan er en japaner eller en russer. Tingene er ikke altid, som de ser ud til at være. Det kommer an på, hvem man er, hvor man er vokset op, og hvilken uddannelse man har. Det, som er naturligt i én familie, er unaturligt i en anden.

Men der er forskel på at have danske rødder gennem generationer og være ung etnisk minoritet, der skal forsøge at finde sine ben i et land, som er anderledes end der, hvor ens forældre kommer fra.

Frygten for det fremmede
Når mennesker med forskellig baggrund skal leve sammen, vil forskellige værdier mødes. Vi har nemlig forskellige opfattelser af, hvad der er rigtigt og vigtigt. I sådan et samfund behøver man stor tolerance og respekt for forskelligheden. Når der er problemer, kan det hænge sammen med fx frygt for det, man ikke kender. Det kan være en frygt for, hvordan fremtiden kommer til at se ud, eller hvordan indvandringen i Danmark vil komme til at påvirke det, man kender som den danske kultur.

Hvis man er på vagt overfor det ukendte, er man ikke så åben for at lære det nye at kende. Man ved ikke altid, hvad man præcist er bange for, men er bare utryg ved det forskelligartede, fx flygtninge og indvandrere. På den måde kan der nemt opstå fordomme. I virkeligheden er det måske kun et overfladisk kendskab, man har til andre kulturer, eller brudstykker man kender til. Man kan komme til at generalisere og tro, at alle fra samme land, by, eller med samme udseende er ens. Det kan fx ske, hvis mediernes overskrifter er det eneste, man hører om andre, og man ikke selv møder folk, der er anderledes end én selv. De forudfattede meninger kan nemt blive en ond cirkel, som er svær at bryde. Det kan føre til racisme.

 


Børns Vilkår Trekronergade 126 F 2500 Valby 35 55 55 59 bornsvilkar@bornsvilkar.dk